ជំនួយ

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រ

Launca Medical គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មឈានមុខគេនៃដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងទន្តពេទ្យឌីជីថល។

ម៉ាស៊ីនស្កេន

ការបណ្តុះបណ្តាល

ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

ទទួលបានការគាំទ្រ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីផលិតផលរបស់យើង អ្នកអាចពណ៌នាដោយសង្ខេប ហើយយើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកតាមអ៊ីមែល ឬទូរស័ព្ទឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

សំណួរ_1service1@launcamedical.com
សំណួរ_1service2@launcamedical.com
form_back_icon
ជោគជ័យ