< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=802350791059490&ev=PageView&noscript=1" />

Pag-aayos ng Problema

1. Buksan ang link:

2. I-click ang pag-download

3. Piliin ang angkop na uri at i-download

4. Nagda-download

5. I-click ang “Accept-next”

6. Ipadala sa amin ang iyong ID at Password

form_back_icon
NAGTAGUMPAY