<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=802350791059490&ev=PageView&noscript=1" />

Habarlar

Diş Günorta Hytaý 2022-de Launca

dsc311101803

27-nji Diş Günorta Hytaý (DSC) 2022-nji ýylyň 5-nji martynda Guanç Guangzhououdaky Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy Pazhou toplumynda üstünlikli tamamlandy.Ilkinji gezek 1995-nji ýylyň mart aýynda geçirilen Dental South China Hytaýda iň irki döredilen diş sergisidir we Hytaýda hatda Aziýada-da iň uly we täsirli diş hadysasy hökmünde ykrar edilýär we wasp edilýär.

Dört gün dowam eden bu çäre 850-den gowrak sergini we 60 000 töweregi myhmany özüne çekdi.Serginiň dowamynda 200-den gowrak hünär seminary geçirildi.

qqqq

 0220311100144

14.1-nji zalda, Booth E15, Launca Medical iň soňky DL-206 içerki skaneri we iň täze programma üpjünçiligini hödürledi.Launca stendine gelenler göni ýaýlymda görkezildi, iň soňky aýratynlyklar bilen tanyşdylar we sanly skaneriň oturgyç wagtyny azaltmaga, hassalaryň gatnaşygyny gowulaşdyrmaga we tejribe we laboratoriýalarda netijeliligi we öndürijiligi ýokarlandyryp biljekdigi barada düşünje aldylar.

 20220311095438

DSCCCC11025410220311095454
Launca DSC 2022-iň gysga wideo wideosyna göz aýlaň:

https://youtu.be/TKW1Lv8aSms

Otagymyza baryp göreniňiz we indiki ýyl 28-nji Dental South China 2023-de görüşeniňiz üçin hemmäňize sag bolsun aýdýaryn!


Poçta wagty: Mart-07-2022
form_back_icon
ÜSTÜNLIK