<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=802350791059490&ev=PageView&noscript=1" />
Launca DL-300w
LAUNCA DL300P-iň iň kiçi içerki skaneri
LAUNCA DL-206 Içerki skaner

Launca DL-300 Simsiz içerki skaner

Simsiz skaner, tükeniksiz mümkinçilikler

Launca DL-300 Simsiz içerki skaner

Näme üçin Launca saýlaň

-

Hytaýyň içerki skaner öndürijisi

-

Countriesurtlara we sebitlere satmak

-

Global paýlaýjylar

-

Ylmy barlag işgärleri

-

Patentler

-

Sanly täsir ediş maglumatlar bazasy

Global bazar

karta
 • Kanada
 • Amerika
 • Wenesuela
 • Gaýana
 • Braziliýa
 • Peruda
 • Argentina
 • Günorta Afrika
 • Tanzaniýa
 • Niger
 • Müsür
 • Saud Arabystany
 • Saud Arabystany
 • Türkiýe
 • Gresiýa
 • Bolgariýa
 • Albaniýa
 • Awstriýa
 • Gollandiýa
 • Fransiýa
 • Ispaniýa
 • Angliýa
 • Şwesiýa
 • Finlýandiýa
 • Rumyniýa
 • Gazagystan
 • Eýran
 • Täjigistan
 • Russiýa
 • Hindistan
 • Kamboja
 • Wýetnam
 • Taýland
 • Malaýziýa
 • Awstraliýa
 • wujiaoxingHytaý
 • Meksika
 • Kolumbiýa
 • Ekwador
 • Çili
 • Polşa
 • Germaniýa
 • Italiýa
 • Makedoniýa
 • Marokko
 • Al Algerir
 • Tunis
 • Liwan
 • Siriýa
 • Iordaniýa
 • Yrak
 • Efiopiýa
 • global_mobile

  Habar otagy

  news_icon
  KPMG & Launca Medisina |“Launca” -nyň baş direktory doktor Jian Lu KPMG Saglygy goraýyş we durmuş ylymlary bilen aýratyn söhbetdeşlik
  2023-07-05

  KPMG & Launca Medisina |“Launca” -nyň baş direktory doktor Jian Lu KPMG Saglygy goraýyş we durmuş ylymlary bilen aýratyn söhbetdeşlik

  Hytaýyň hususy eýeçiligindäki diş kärhanalary 50, KPMG China Healthcare 50 seriýalarynyň biridir.KPMG Hytaý Hytaýyň saglygy goraýyş pudagynyň ösüş meýillerine köpden bäri gözegçilik edýär.Diş pudagynda bu jemgyýetçilik abadançylygy taslamasy arkaly KPMG maksat edinýär ...

  köpräk okahabarlar_btn
  “Launca” indiki nesil içerki skaneri - IDS 2023-de DL-300 simsiz görkezýär
  2023-03-23

  “Launca” indiki nesil içerki skaneri - IDS 2023-de DL-300 simsiz görkezýär

  14-nji martdan 18-nji mart aralygynda 40-njy halkara diş sergisinde bäş günlük barlygymyzyň üstünlikli netijesini yglan etmek üçin begenýäris!Iň soňky önümlerimizi görkezmek we dünýäniň dürli künjeginden gelen hyzmatdaşlarymyz we diş hünärmenlerimiz bilen duşuşmak üçin ajaýyp wagtymyz boldy.Le ...

  köpräk okahabarlar_btn
  “Launca” täze önüm çykaryş çäresi we paýlaýjy ýygnagy 2023
  2023-03-13

  “Launca” täze önüm çykaryş çäresi we paýlaýjy ýygnagy 2023

  “Launca Medical” 1323-nji martda Germaniýanyň Köln şäherinde soňky önümlerini we çözgütlerini görkezmek üçin täze önüm çykarmak çäresi we distribýutor ýygnagyny geçirdi.Dünýäniň dürli künjeginden “Launca Partners” soňky önümlerimiz, önümçilik düşünjelerimiz we gyzykly zatlary öwrenmek üçin ýygnandy ...

  köpräk okahabarlar_btn
  Täze AI skaner tehnologiýasy bilen Günorta Hytaý 2023-nji ýylda Launca Wows
  2023-03-02

  Täze AI skaner tehnologiýasy bilen Günorta Hytaý 2023-nji ýylda Launca Wows

  23-nji fewraldan 26-njy fewral aralygynda Guan Guangzhououda geçirilen 28-nji Diş Günorta Hytaý sergisine “Launca Medical” -iň gatnaşmagy diýseň üstünlikli boldy!Täzeçillik önümlerimiz we iň täze skaner tehnologiýamyz köpleriň ünsüni özüne çekdi ...

  köpräk okahabarlar_btn
  Diş Günorta Hytaý 2023-de duşuşyň
  2023-02-16

  Diş Günorta Hytaý 2023-de duşuşyň

  Upcomingetip gelýän Dental South China 2023-e gatnaşjakdygymyzy mälim etmekden hoşal. Bu, diş önümçiliginde öňdebaryjy hünärmenleri we öndürijileri iň soňky önümlerini, tehnologiýalaryny we täzeliklerini görkezmek üçin her ýyl geçirilýän sergi.

  köpräk okahabarlar_btn
  Kölnde geçiriljek 40-njy halkara diş sergisinde bize goşulyň
  2023-01-31

  Kölnde geçiriljek 40-njy halkara diş sergisinde bize goşulyň

  Mart aýynyň 14-18-i aralygynda Messe Kölnde geçiriljek 40-njy halkara stomatologiýa sergisine (IDS 2023) gatnaşjakdygymyzy mälim edýäris.IDS diş pudagy üçin öňdebaryjy dünýä söwda ýarmarkasydyr we iň täze täzeliklerimizi görkezmek üçin platforma hödürleýär ...

  köpräk okahabarlar_btn
  Launca täze programma üpjünçiligi wersiýasy.1589 çykdy
  2022-12-13

  Launca täze programma üpjünçiligi wersiýasy.1589 çykdy

  Içerki skanerimiz üçin täze programma üpjünçiliginiň täzelenmesini yglan etmekden hoşal.Bu täzelenme, Launca skaneriňiz bilen tejribäňizi artdyrjakdygyna ynanýan birnäçe möhüm gowulaşmalary öz içine alýar.Iň göze görnüp duran gowulaşma, iki programma üpjünçiligimiziň birleşmegi ...

  köpräk okahabarlar_btn
  Launca wakasy 2022 - Diş täsirleriňizi biziň bilen paýlaşyň
  2022-10-20

  Launca wakasy 2022 - Diş täsirleriňizi biziň bilen paýlaşyň

  “Launca Medical” 20-nji oktýabrdan 20-nji noýabr aralygynda “Diş täsirleriňizi biziň bilen paýlaşyň” atly çärä gatnaşmaga ulanyjylarymyzy we diş lukmanlarymyzy tüýs ýürekden çagyrýar.Launca ulanyjysy ýa-da entek sanly girmedik diş lukmany bolsun, diş täsiriňizi paýlaşmagyň wagty geldi ...

  köpräk okahabarlar_btn
  Launca ýetip gelýän wakalary hasaba almak 2022
  2022-09-23

  Launca ýetip gelýän wakalary hasaba almak 2022

  Launca ýetip gelýän wakany hasaba almak Heý dostlar, Launca 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda gyzykly bir waka başdan geçirýär Your Diş täsiriňizi biziň bilen paýlaşyň La Launca ulanyjysy ýa-da sanlyja gitmeli diş lukmany bolsaňyzam, içeri girýärsiňiz !!Bize goşulyň ...

  köpräk okahabarlar_btn
  Diş Günorta Hytaý 2022-de Launca
  2022-03-07

  Diş Günorta Hytaý 2022-de Launca

  27-nji Diş Günorta Hytaý (DSC) 2022-nji ýylyň 5-nji martynda Guanç Guangzhououdaky Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy Pazhou toplumynda üstünlikli tamamlandy.Ilkinji gezek 1995-nji ýylyň mart aýynda geçirilen Dental South China Hytaýda iň irki döredilen diş sergisidir we ýokary derejede ykrar edilýär ...

  köpräk okahabarlar_btn
  “Launca Medical” 2022-nji ýylda CDS Midwinter duşuşygynda ABŞ-da resmi çykyş eder
  2022-02-08

  “Launca Medical” 2022-nji ýylda CDS Midwinter duşuşygynda ABŞ-da resmi çykyş eder

  “Launca Medical” şu ýyl Çikago Midwinter duşuşygynda ABŞ-nyň resmi ilkinji çykyşyny yglan etmekden hoşal, bu çäre 24-nji fewraldan 26-njy fewral aralygynda geçiriler.Ilkinji Launca stendi Çikagodaky “Makkormik Pleýs West” 5034-nji jaýda bolar, şeýle hem LM-de stendimiz bar ...

  köpräk okahabarlar_btn
  “Launca” 2021-nji ýylda bäş esse satuw gazandy
  2022-01-21

  “Launca” 2021-nji ýylda bäş esse satuw gazandy

  “Launca Medical” -iň daşary ýurtdaky işiniň 2021-nji ýylda bäş esse ösendigini we Launca içerki skanerleriniň ýyllyk gowşurylyşynyň iň çalt depginde ýokarlanýandygyny habar berýäris, sebäbi 3D skaner tehnologiýasy köklerini ulanýarys we maýa goýumlaryny dowam etdirýäris ...

  köpräk okahabarlar_btn

  07/ 05

  2023

  03/ 23

  2023

  03/ 13

  2023

  03/ 02

  2023

  02/ 16

  2023

  01/ 31

  2023

  12/ 13

  2022

  10/ 20

  2022

  09/ 23

  2022

  03/ 07

  2022

  02/ 08

  2022

  01/ 21

  2022
  form_back_icon
  ÜSTÜNLIK